Фестиваль-лабораторія альтернативного мистецтва та арт-терапії

Декларація 2013

ДЕКЛАРАЦІЯ

партнерів проекту «Київський Фестиваль-лабораторія  мистецтва

особливих людей  «ПАВЛОВ-ФЕСТ: ЛЮДИНА І НОРМА»

Партнери проекту «Київський Фестиваль-лабораторія  мистецтва особливих людей «ПАВЛОВ-ФЕСТ: ЛЮДИНА І НОРМА», що відбудеться у межах Київського фестивалю громадянського суспільства України з 14 по 23 вересня 2012 р., на засіданні Круглого столу «Засади та форми співробітництва мистецьких осередків, творчих громад та  організацій, що об‘єднують людей з особливими потребами» 9 квітня 2012 року прийняли цю декларацію, яка визначає їх наміри, принципи, цінності  та партнерські зобов’язання.

 

Наміри

 

  1. Метою нашого проекту є забезпечення  умов для повноцінної участі  унікальних творчих світів та мистецьких надбань митців з особливими потребами та особливостями розвитку у культурному житті країни.

 

  1. У співпраці між нашими організаціями, у взаємодії з державними установами, благодійними фондами, комерційними фірмами, приватними особами  ми реалізуємо наступні   завдання:

 

2.1.Створити та виконати програму міжрегіонального Фестивалю мистецтв,  який має:  1) привернути увагу суспільства до творчого феномену людей з особливими потребами та особливостями розвитку, 2) сприяти  де-стигматизації  суспільного погляду на митців та взагалі громадян визначених категорій, їх суспільній реалізації у мистецьких практиках, 3) презентувати дитяче мистецтво, як окремий жанр, який вартий   власної ролі в науці про людину та мистецтві  як такому, вартий окремого державного фінансування  для  професійного  навчання мистецтву дітей-сиріт та дітей з особливостями розвитку.

2.2.Залучити фахівців, підготувати та провести  міждисциплінарну науково-практичну конференцію «Людина і норма», яка має об’єднати фахівців різних галузей культури навколо проблем виховання гуманістичного, морально-свідомого ставлення суспільного загалу до людей з особливостями, має формувати суспільний та державний запит на мистецькі вироби творців, що живуть поза межами психічної та фізичної норми  з власним унікальним світосприйняттям.

2.3.Сприяти поширенню інформації про нашу діяльність в українській та міжнародній спільноті, формувати  простір громадських  ініціатив,  який забезпечить широку громадянську взаємодію  у реалізації мети проекту.

 

Принципи та засади співпраці

 

  1. Наші організації співпрацюють одна з одною на підставах рівних прав та дружньої довіри, спільно залучаючи ресурси, як для власних акцій, так і для акцій партнерів, спільно користуючись інформаційними, кадровими, матеріальними  можливостями у виконанні завдань проекту.
  2. Акції Фестивалю не пропагують жодної суспільно-політичної чи релігійної ідеології, не підтримують жодної політичної платформи, Фестиваль є цілком незалежною від сучасної політичної боротьби та політичних чи інших поглядів  його учасників, його спонсорів та  меценатів громадською ініціативою.
  3. Партнери Фестивалю засновують свою роботу на  підоймі поваги до людської особистості та феномену людської долі, любові до рідної землі та рідної культури, толерантності і гуманізму, законності і відповідальності перед державою, народом, майбутнім наших дітей.

 

Партнерські зобов’язання

 

  1. Кожен з партнерів Фестивалю бере на себе зобов’язання:

 

1.1.Взяти участь у формуванні Консультаційної ради та Наглядового комітету Фестивалю, залученні ресурсів та PR- компанії.

1.2.Визначити зміст, форму, час, місце проведення заходів Фестивалю, які реалізує твоя окрема організації. Забезпечити підготовку та проведення заходів за узгодженим графіком, користуючись допомогою партнерів. Докласти зусиль у висвітленні проведених акцій у ЗМІ та соціальних мережах Інтернет-простору.

1.3. Взяти участь у спільних заходах та гала-акціях Фестивалю, виконуючи свою частину творчої та організаційної роботи, відповідно угод з партнерами. Докласти зусиль у висвітленні спільних акцій у ЗМІ та соціальних мережах.

1.4. Взяти участь у суспільних презентаціях проекту відповідно угод з партнерами.

 

  1. Цей документ не має юридичної сили. Партнери у взаємодії один з одним керуються неписаними законами громадянської честі та принципами корпоративної солідарності, розуміючи важливість підтримки кожної окремої організації товариством партнерів, як у цьому проекті, так і в майбутній роботі.

 

Під Декларацією залишили свої підписи представники організацій-партнерів.

9 квітня 2012 року, Київ, Хрещатик, 2, ДП “Український дім”