Фестиваль-лабораторія альтернативного мистецтва та арт-терапії

Конференція ЛЮДИНА і НОРМА

Запрошуємо

на мультидисциплінарну конференцію добрих наук

(медицина, філософія, культурологія, соціологія, економіка, тощо)

«НОРМА як фактор життя ЛЮДИНИ, який уможливлює існування СУСПІЛЬСТВА та небезпеку

для ВИЖИВАННЯ людства»

яка відбудеться у межах програми

ІІ Киівського Фестивалю Мистецтва Особливих Людей

ПавловФест: Людина і норма

Організатори Фестивалю – ГО «Касталія-Фонд», Київська психоневрологічна лікарня №1

Спів-організатор конференції: ГО “Територіальна Ліга”

Запрошуються: зацікавлені дослідники, вчені, практики з усіх галузей знань, що стосуються людини; молоді люди, яким властиве самостійне критичне мислення, небайдужі громадяни, які прагнуть щось робити для суспільства

Мета конференції: допомогти дослідникам у пошуку засад формування життєздатного громадянського суспільства в сучасній Україні, допомогти молодим слухачам, учасникам у пошуках істини і сенсу власного життя, актуальних напрямків саморозвитку.

Цілі конференції (по секційно):

Людина

 • визначити місце та шляхи самоактуалізацї (самоствердження, самоорієнтації) сучасної людини в соціумі

 • розглянути позасоціальні фактори впливу на самовизначення людини

 • проаналізувати необхідність, можливість або невідворотність зміни поняття “Людина” та її характеристик за умов швидкості розвитку технологій

Норма

 • визначити місце норми та нормування в процесах щоденного творення суспільства та особистих територій

 • розглянути позасоціальні фактори зміни норм, різні траєкторії розвитку норм в мережах суспільства, корпорацій та класів, припустити різні швидкості , екологічність (життєздатність, пасіонарність) громадських груп та об’єднань через різність норм, дослідити можливе об’єднання/розпад державного та світового суспільства

 • проаналізувати системи вимірювання людського (ахронологічного) часу як простір розгортання норм

Суспільство

 • визначити місце розгортання суспільного у різних шарах норм та психології людини

 • розглянути реальність/міру реальності існування суспільного в світі окремої людини, дослідити єдність таких уявлень у груп людей

 • проаналізувати альтернативи суспільного буття для кожної окремої людини, де суспільство – є лише одним з шляхів реалізації людини у часі і просторі (беручи під сумнів необхідність для людини жити суспільним чином)

Виживання

 • визначити різні місця (позиції) щодо факту динамічності систем (особистих, суспільних, технічних)

 • розглянути різні типи систем, що прагнуть до виживання – особистих, суспільних, технічних, духовних тощо

 • проаналізувати шляхи та методи виживання, самоствердження, свободи для окремої людини, суспільства, держави.

Спеціальні теми (розглядаються на між секційних засіданнях):

 • роль мистецтва, наукової активності в процесі отримання права, можливості, дозволу бути іншим /частина І міжсекційної роботи/

 • громадська активність як суспільна функція (соціальні, благодійні, волонтерські проекти та патріотизм) /частина ІІ міжсекційної роботи/

 • “випадіння з суспільства” – яким чином людина “що випала” може усвідомити цей факт, перевірити його та наслідки /частина ІІІ міжсекційної роботи/

 • ресоціалізація, спец.освіта як можлива потреба особи, що живе в сучасному світі (а не лише для тих, хто стоїть на обліку) /частина ІІІ міжсекційної роботи/